Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

Usluge

ISO 14001 Standard za sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine

Standardi serije ISO 14000 se odnose na strateški pristup upravljanja životnom sredinom. Namera serije standarda ISO 14000 je da prikupi i prezentuje najbolju praksu koja je u primeni u organizacijama u svetu. Familija standarda ISO 14000 obezbeđuje alat kao pomoć pri primeni principa održivog razvoja.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ZŽS (EMS) usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001:2004, omogućava da Vaše preduzeće stekne poverenje zainteresovanih  strana da je rukovodstvo obavezno da ispunjava zahteve iz politike zaštite životne sredine opšte i posebne ciljeve zaštite životne sredine.

Prednosti uvođenja EMS-a shodno zahtevima ISO 14001:2004

 • Minimizacija uticaja procesa na životnu sredinu

 • Sticanje poverenja korisnika/kupaca da postoji obaveza upravljanja zaštitom životne sredine koja se može prikazati

 • Olakšavanje dobijanja dozvola i ovlašćenja.

 • Smanjenje broja nezgoda za koje se snosi odgovornost

 • Povećanje ugleda i udela na tržištu (posebno inostranom).

 • Ispunjavanje zahteva zakonske regulative, ušteda resursa-energije i materijala, bolje zadovoljenje zainteresovanih strana.

Metodologija rada

Agencija AMP inženjering kod uvođenja EMS-a u vašem preduzeću će :

 • Snimiti postojeće stanje u odnosu na zahteve standarda

 • Obučiti tim  za analizu aspekata, vrednovanje uticaja i planiranje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine

 • Izraditi detaljni program rada na primeni standarda  ISO 14001:2004

 • Voditi i usmeravati organizaciju za sve vreme realizacije programa rada

 • Obučavati  rukovodstvo i radni tim u organizaciji

 • Sprovesti obuku za razumevanje standarda i dokumentovanje procesa

 • Izvršiti obuku internih proveravaša za sprovođenje internih provera

 • Pomoći internim proveravačima u sprovođenju  provere

 • Izrađujemo svu neophodnu dokumentaciju

 • Vršimo proveru usaglašenosti izrađenih dokumenata sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i eventualne korekcije kao članovi tima za proveru

 • Vršimo pripremu i sprovođenje interne provere i pružamo pomoć u preispitivanju EMS-a

 • Pomoć u izboru Sertifikacione kuće i pripremi prijave za ocenjivanje

Realizacija projekta traje od četri do šest meseci što zavisi od složenosti organizacije. Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge, možete da popunite  upitnik na osnovu kojeg ćemo Vam dostaviti ponudu.