Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

O nama

AMP Inženjering je agencija za pružanje konsultantskih usluga u uspostavljanu i primeni sistema menadžmenta prema zahtevima različitih međunarodnih standarda, osnovana jula 2002 godine, sa sedištem u Kruševcu.

AMP inženjering čini tim stručnjaka koji su svoje znanje i iskustvo sticali dugi niz godina radeći u privredi na konkretnim problemima, postižući uspehe u oblasti kvaliteta.

Kompetentnost Agencije za pružanje konsultantskih usluga iz oblasti kvaliteta potvrđuje se kroz brojne sertifikate od svetski priznatih sertifikacionih tela preduzećima - klijentima, korisnicima naših usluga.

Strateški cilj-ideja vodilja AMP inženjeringa  je zadovoljstvo naših   korisnika.  Ostvarenje  tog cilja kao i sposobnost brze transformacije strtategije u akciju obezbeđuje nam permanentnu konkurentsku prednost.

Osnovno polje rada je:

  • pružanje konsultantskih usluga uvođenja standarda za sisteme menadžmenta: ISO 9001:2008, sistema HACCP/Codex alimentarius, ISO 22000:2005, EN ISO 13485:2007, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005,  EC direktiva za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda (CE znak).

  • Obučavanje kadrova i pomoć preduzećima da uspostave unutrašnju organizaciju

  • priprema za sertifikaciju / resertifikaciju i sprovođenje internih provera

  • izrada biznis planova

  • predavanja iz različitih oblasti menadžment sistema