Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

Usluge

CE ZNAK deklaracija o usaglašenosti proizvoda sa evropskim direktivama

Da bi neka firma mogla da izvozi u zemlje EU, postoji niz uslova koje treba da ispuni. Neki od tih uslova su funkcionalnost, izgled, povoljna cena, rokovi isporuke, zahtevani kvalitet itd. Iako ovi zahtevi nisu obavezujući, većina firmi ih ispunjava, da bi osigurala opstanak na tržištu. Pored ovih neobavezujućih , postoje zakonski, obavezujući uslovi za plasman proizvoda na tržište Evropske unije sa aspekta zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika.

Iako se radi o slobodnoj tržišnoj utakmici donešeni su zakoni i propisi kojima se štite zdravlje i životi ljudi, životinja, okoline i interesi potrošača. Pre plasiranja proizvoda na tržište, potrebno je za odrđene grupe proizvoda sprovesti proceduru ocenjivanja usaglašenosti sa odgovarajućim važećim tehničkim propisima iz domena sigurnosti. Na kraju tog procesa dozvoljava se proizvođaču postavljanje CE znaka (znak evropske usklađenosti).

 • CE znak pokazuje da je proizvod usklađen sa esencijalnim zahtevima i da je bio predmet odgovarajuće procedure ocenjivanja usklađenosti.

 • CE znak nije simbol porekla proizvoda niti simbol kvaliteta

 • CE znak pokazuje da je proizvod proizveden i dizajniran u skladu sa odredbama direktive EU. Može se reći da je to pasoš za proizvod.

 • CE znak je obavezan i mora biti postavljen pre nego što se proizvod plasira na tržište i stavi u upotrebu

Metodologija rada

AMP inženjring pruža kompletnu uslugu u proceduri dobijanja CE znaka za određene grupe proizvoda za koje se mora sprovesti procedura ocenjivanja  usklađenosti sa odgovarajućim važećim tehničkim propisima iz domena sigurnosti. Konsultanti AMP inženjeringa sačinjavaju plan realizacije projekta pri čemu definišu sledeće grupe aktivnosti:

 1. Konsultanti AMP inženjeringa obezbeđuju i tumače Direktive koje se odnose na sigurnost industrijskih proizvoda koji su svrstani u dve oblasti:

  • Oblast "novog pristupa" koja pokriva tehničke industrijske proizvode.

  • Oblast "starog pristupa" koja pokriva motorna vozila, prehrambene proizvode, hemikalije, lekove za ljudsku i veterinarsku upotrebu.

 2. Izbor direktiva i propisa koji su primenljivi na proizvod u zavisnosti od:

  • Vrste i namene proizvoda,

  • Načina njegovog funkcionisanja,

  • Vrste pogona, i

  • Tipa sastavnih sklopova, podsklopova i delova određuju se direktive koje se na taj proizvod primenjuju.

  Na jedan proizvod se često primenjuje više direktiva, i one sve moraju biti identifikovane bez izostavljanja. Same direktive ne sadrže iscrpni i konačni spisak proizvoda za koje važe kao ni popis svih isključenih proizvoda. Uvek se mora uzeti u obzir i nacionalno zakonodavstvo zemlje u koju se proizvod plasira na tržište.

 3. Procena mogućnosti realizacije cilja ( asortiman potrebnih ispitivanja, procena troškova i vremena )

  • Organizovanje

  • Aktivnosti obuke zaposlenih ( opšta i posebna obuka )

  • Kontakt sa Notifikacionim telom ( predlog za izbor najoptimalnijeg rešenja)

 4. Izrada EC deklaracije o usaglašenosti i označavanje CE znakom

 5. Obezbeđivanje Evropskih normi i drugih harmonizovanih standarda za proizvode

 6. Obezbeđivanje i tumačenje standarda za izradu deklaracije proizvođača o usaglašenosti

 7. Obezbeđivanje i tumačenje standarda za izradu dokumentacije podrške (tehnički dosije)

 8. Izrada forme tehničkog dosijea po zahtevu proizvođača (ako izabere modul A bez poziva Notifikacionog tela) izrada deklaracije o usaglašenosti

 9. Komunikacija sa Nortifikacionim telima za sve ostale poslovno-tehničke usluge