Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

Reference

EC direktiva za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda CE znak

 • MICROline Trstenik, Ž. Apostolovića br.8
  Proizvodnja i servis zubarske opreme

 • SINTERMETAL-EC Beograd
  Proizvodnja opreme za gasno zavarivanje i elektro opreme za građevinarstvo

 • EURO HEAT d.o.o, Kragujevac
  Proizvodnja toplotnih izmenjivača

 • „Antić Kosta“ d.o.o Stalać, Kruševac
  Proizvodnja opreme za građevinarstvo

 • LAK PROJEKT Novo Selo V. Banja
  Proizvodnja mašina za izradu kartonske ambalaže i mašina za  pakovanje zrnaste i praškaste hrane

 • SINTERMETAL-EC Beograd, Braće Jerković 72 b
  Proizvodnja opreme za gasno zavarivanje i elektro opreme za građevinarstvo

 • ELTEX d.o.o Kruševac, Koševi bb.
  Proizvodnja grebenastih prekidača i elektro opreme za građevinarstvo

 • TERMIS mkm Knjaževac
  Proizvodnja kotlova i gorionika na pellet