Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

Aktuelnosti

3. mart 2009

Novembra 2009. godine ISO je objavio novu verziju standarda ISO 9004:2009. Ovaj standard predstavlja treće izdanje ISO 9004:2009 i potpuno se razlikuje od prethodne verzije, odnosno više ne predstavlja konzistentan par sa standardom ISO 9001:2008.

Ovaj standard biće na raspolaganju krajem 2009. – početkom 2010. godine na srpskom jeziku.Koncept menadžmenta kvalitetom je i dalje u osnovi ovog standarda, ali se on bavi i drugim pitanjima, koja mogu doprineti održivom uspehu organizacije, kao što su: menadžment odnosima s korisnikom, znanje, informacije i tehnologije, menadžment inovacijama i investicijama, finansijski menadžment, menadžment rizikom, zaštita životne sredine i drugo.