Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

Aktuelnosti

Do 2012. godine doneti 12.000 evropskih standarda

29. mart 2009. | Izvor: Tanjug

Srbija do 2012. godine mora da donese 12.000 evropskih standarada za različite oblasti privrede, rečeno je na sastanku Grupacije za proizvodnju biljnih ulja u Privrednoj komori Srbije na kome je bilo reči o zakonskoj regulativi u kontroli biljnih ulja.

U interesu privrede je da to pre bude donesena zakonska regulativa koja će biti usaglašena sa propisima Evropske unije, rekla je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopreivrede Tanja Miranović.

Ona je dodala da je po Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, radi ubrzavanja procesa usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima EU, ovlašćeno da usklađuje tehničke propise.

To ministarstvo može u saradnji sa privredom i naukom da usklađuje zakonsku regulativu u oblasti poljoprivrede, rekla je Miranović i dodala da bi takva saradnja mogla da ubrza i usklađivanje zakonske regulative, koja se odnosi na kontrolu kvaliteta biljnih ulja.

Postojeći pravilnik je iz 2006. godine, a povod za izradu novog je usaglašavanje sa regulativom EU.