Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

Aktuelnosti

O sprovođenju Zakona o bezbednosti hrane i kontroli kvaliteta hrane na graničnim prelazima

17. jun 2009 | Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin, sa saradnicima, je u utorak 16.06.2009. godine na okruglom stolu u okviru 55. Međunarodnog savetovanja industrije mesa, govorio o novousvojenim zakonima, Zakonu o bezbednosti hrane, Zakonu o dobrobiti životinja iZakonu o stočarstvu.

Na okruglom stolu koji je za temu imao "Meso i proizvodi od mesa bezbednost, kvalitet i nove tehnologije“, posebno se razgovaralo o kontroli kvaliteta hrane na graničnim prelazima, na kojima je uspostavljen integrisani sistem upravljanja granicom, gde se u skladu sa propisima Evropske unije prepoznaju četiri službe na graničnom prelazu: carina, policija, fitosanitarna inspekcija i veterinarska inspekcija.

U nadležnosti Ministarstva poljoprivrede je funkcionisanje i rad graničnih fitosanitarnih i veterinarskih inspektora, koji sprovode nadzor nad Zakonom obezbednosti hrane i vrše kontrolu pošiljki životinja, bilja, njihovih proizvoda, hrane poreklom od životinja i biljaka. Takođe, inspektori Ministarstva poljoprivrede uspostavljaju celokupan lanac kontrole, kroz službene kontrole koje se sastoje od više metoda i tehnika: nadzor, inspekcija, monitoring, uzorkovanje i provera.

Učesnicima su takođe predstavljene aktivnosti koje je Ministarstvo već sprovelo kako bi se olakšala i ubrzala kontrola: formiranje centralnog registra svih subjekata u poslovanju sa hranom kao što su proizvođači, uvoznici, distributeri, a posebno se u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane kontroliše i primarna proizvodnja, to omogućava koncept uspostavljanja kontrole sistema od njive do trpeze.